Obrázek momentálně nedostupný
Ochrana os. údajů
Obrázek momentálně nedostupný

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový obchod www.evselect.cz (dále jen "evselect.cz").

EVSELECT s.r.o. shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu www.evselect.cz nebo závazku provozovatele, které převzal při poskytování služeb, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

EVSELECT s.r.o. neshormažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Jaká osobní data shromažďujeme?
EVSELECT s.r.o. shromažďuje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem v internetovém obchodě www.evselect.cz, popř. pro akční nabídky a jedná se o následující:
- Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
- Dodací adresa
- Fakturační adresa
- E-mail
- Telefon

Prohlášení:
EVSELECT s.r.o. se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.evselect.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. 2Phusion, s.r.o. se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového obchodu jiné fyzické či právnické osobe, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, pricemž je nový vlastník vázán dodržovánim tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

 

V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte internetový obchod www.evselect.cz provozovaný společností EVSELECT s.r.o. (kontakty) na internetové doméně http://www.evselect.cz a doménách třetího řádu (dále jen "evselect.cz"), souhlasíte bezvýhradně s Podmínkami užití, které jsou popsány níže tímto textem:

I. Podmínky vstupu a objednání
Na evselect.cz může vstupovat a nakupovat každý, kdo si řádne přecetl podmínky používání obchodu a celého systému, v okamžiku vstupu nebo uskutečnění objednávky dovršil věku 18 let, dále kdo si řádne přečetl a akceptoval všeobecné obchodní podmínky nákupu a reklamační řád.

II. Ochrana autorských práv, Copyright
Veškerý obsah, jako jsou informační texty, fotky/obrázky, uspořádání a rozvržení jednotlivých stránek, styly CSS, scripty a zdrojové kódy, popisy zboží, loga, ikony, funkční prvky atd., které jsou obsaženy nebo použity na evselect.cz, jsou vlastnictvím provozovatele, spolupracujících firem, případně jejich vlastníků a jsou chráněny autorským zákonem a dále registrovanými ochrannými známkami.

Silně zdůrazňujeme, že především designy triček na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a to včetně zmenšených podob použitých na těchto stránkách. Nepřejeme si nepovolené použití bez předešlého souhlasu. Za porušení autorského zákonu se považuje i výroba podobných návrhů. V případě porušení těchto podmínek nás zastupuje advokát, kterého můžete kontaktovat v případě jakékoliv nejasnosti ohledně autorského zákonu.

III. Licenční podmínky
Evselect.cz každému kdo splňuje podmínky vstupu uděluje automaticky licenci na prohlížení volně přístupných stránek evselect.cz, ukládání obsahu do Vašeho pocítace pro pozdější použití pro vlastní a nekomerční účely a pro tisk jednotlivých stránek. Tato automaticky získaná licence Vám nedává jakékoliv právo na komerční využití informací a dat získaných na evselect.cz nebo předávání, kopírováni, prodávání, další publikování těchto informací třetím osobám. Informace publikované na evselect.cz příjemce licence bere tak jak stojí a leží a provozovatel nenese žádnou odpovědnost při vzniku škod z titulu jejich prohlížení, užití nebo aplikování.

IV. Informace a změny
Evselect.cz vynakládá veškerou snahu na zajištění pravdivosti a správnosti informací uvedených na stránkách svých serverů. Některé údaje však mohou být vinou naší nebo dodavatelské informace nepřesné nebo zřídka i dokonce chybné. V takovém případe se zavazujeme sjednat nápravu v nejbližším možném termínu, pokud nás na toto upozorníte, případně takovou informaci z evselect.cz smazat. evselect.cz si vyhrazuje právo tiskových chyb, změn informací, obsahu, jakožto i cen bez předchozího upozornění. Z těchto důvodů i jinak vás žádáme, pokud na takovéto popsané chyby, překlepy nebo nejasnosti narazíte, abyste nás informovali za účelem zajištení vyšší kvality při poskytování našich služeb a produktů.

V. Záverečná ustanovení
Veškeré objednávky, které jsou odeslány, se považují za oboustranně závazné v okamžiku, kdy dodavatel evselect.cz objednateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce Obchodních a reklamačních podmínek, Podmínek užití a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. evselect.cz nenese žádnou odpovednost za škody vzniklé nahráváním, načítaním jeho stránek do počítače příjemce licence, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod jsou tedy nepřípustné a nesmějí být vymáhány. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti provozovatele evselect.cz.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. července 2015.

Tyto podmínky vydává EVSELECT s.r.o.

 

Obrázek momentálně nedostupný
Obrázek momentálně nedostupný Pokračovat Obrázek momentálně nedostupný
EVSELECT Facebook