Obrázek momentálně nedostupný
Reklamační řád
Obrázek momentálně nedostupný

 

Reklamační řád www.evselect.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůte.
Prečtěte si prosím podrobné záruční podmínky.

Souhlas s reklamačním řádem Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost kontroly Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod evselect.cz. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod evselect.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdejší případná reklamace nebude uznána.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu. Reklamace zásilek evselect.cz může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:

EVSELECT, s.r.o.
Jihlavská 2
66441 Troubsko
info@evselect.eu
530 340 690, 721 478 158

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:
- poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
- s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
- mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
- bez doložení původu nákupu
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo bežnými zásadami používání daného zboží
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamace, jak postupovat?
Naše firma se snaží být Vám zákazníkum pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průbehu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaší reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

Zboží došlo v porušeném obalu V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případe je však doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaší příslušnou pobočku České pošty a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy je to špatně a evselect.cz Vám takovou reklamaci neuzná. Informujte naší firmu jak reklamace na pošte dopadla, budeme Vám nápomocni.

Zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, my jej vymeníme a do 5ti dnů odešleme zboží nové.

Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 mesíců pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy. Co máte přiložit k zásilce zaslané k reklamaci k nám a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Popis správně zaslané reklamace Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Doporučujeme zabalit vadné zboží do původního obalu a přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku. Pokud si nevíte rady s balením, neprodleně nás kontaktujte. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte do bublinkové obálky, do horního levého rohu nezapomente uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.

Náklady na dopravu reklamace do sídla EVSELECT s.r.o. může nést objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. EVSELECT s.r.o. vyřídí Vaši reklamaci nepozdeji do 30 dnů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. července 2015.

Tyto podmínky vydává EVSELECT, s.r.o.

Obrázek momentálně nedostupný
Obrázek momentálně nedostupný Pokračovat Obrázek momentálně nedostupný
EVSELECT Facebook