Obrázek momentálně nedostupný
Obchodní podmínky
Obrázek momentálně nedostupný

 

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.evselect.cz (dále jen "evselect.cz"). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem EVSELECT s.r.o. (dále jen "evselect.cz", viz kontakty) na straně dodavatele a zákazníkem, návštevníkem (dále jen "objednatelem") na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v Českém jazyce.

I. Cenové podmínky
Ceny
Seznam zboží zobrazovaný na evselect.cz je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen "e-shop"). E-shop obsahuje prodejní cenu s DPH. V ceně zboží není zapocítáno dopravné a balné, pokud to není výslovně stanovenu u konkrétního zboží jinak. Evselect.cz si vyhrazuje právo změny cen v e-shopu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách.

Poštovné a balné - doporučené psaní/balík.
Ke každé objednávce zboží uskutečnené na evselect.cz, kde je úctováno balné bude pripočtena určitá částka. Tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištení zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží.
U zásilek do zahraničí bude k objednávce pripočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena individuelně podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou.

II. Podmínky a možnosti úhrady
Platba poštovní dobírkou
Zákazník platí zboží z e-shopu evselect.cz výhradně dobírkou, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem nebo fakturou s odloženou splatností. Platbu dobírkou muže použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.

Platba systémem GSM-banking
Zákazník může jako formu úhrady zvolit evselect.cz platbu GSM-banking. Úhradu provede zákazník na bankovní účet dodavatele (bude sděleno při potvrzení objednávky). Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo objednávky nebo IČ+DATUM nebo RodnéČíslo+DATUM, nebylo-li číslo uskutečněné objednávky přiděleno systémem.

Platba běžným bankovním převodem
Úhradu provede zákazník na účet dodavatele u Raifeissenbank (bude sděleno při potvrzení objednávky). Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo objednávky nebo IČ+DATUM nebo RodnéČíslo+DATUM, nebylo-li číslo uskutečněné objednávky přiděleno systémem.

III. Podmínky dodání
Termín expedice zboží
Evselect.cz vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky PrintPro včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je do 10 pracovních dnů od ověření objednávky, maximální termín expedice je do 14 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu info@evselect.eu.

IV. Záruční podmínky
Evselect.cz poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávaného zboží záruku 24 kalendárních mesíců. Záruční lhůta počíná bežet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případe, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu. Další podrobnosti o záručních podmínkách jsou uvedeny na fakturách, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, reklamačního řádu a provozního řádu Evselect.cz a kupní smlouvy uzavřené na dálku.
V případe, že dojde k vadě zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případe, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí evselect.cz zákazníkovi dle daňového dokladu do 30 dnů částku účtovanou za toto zboží.

V. Storno podmínky - odstoupení od kupní smlouvy
Storno objednávky z důvodu nedodržení expedicní lhůty
V případe, že evselect.cz nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce III. termín dodání, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky před dodáním
Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky pred jejím dodání, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

14 denní záruka vrácení peněz
Na základě §53 (7): Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
Upozorňujeme však, že tato lhůta neplatí pro zboží upravené dle přání zákazníka. §53 (8): Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (...).

VI. Dárkové poukazy
Hodnota dárkového poukazu je uvedena na přední straně poukazu nebo v emailu a objednávce. Prostřednictvím tohoto poukazu je možné platit pouze v internetovém obchodě www.evselect.cz. Poukaz nelze vyměnit za peníze ani jej rozměnit. Poukazem lze platit jen jednou. Pokud není vyčerpána celá hodnota poukazu, zbylá část není nijak kompenzována. Platnost poukazu je uvedená na přední straně poukazu a v emailu. Po uplynutí této doby již nelze poukazem platit. Uplatněním poukazu v internetovém obchodě vyjadřujete souhlas s podmínkami pro použití poukazu. V případě vrácení zboží (odstoupení od smlouvy nebo oprávněná reklamace) na jehož úhradu byl použit dárkový poukaz, lze vystavit poukaz nový nebo si zákazník může vybrat zboží jiné. Peníze se v žádném případě nevrací. Nákup zboží se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu www.evselect.cz. V případě poškození, které by znemožňovalo nákup, se poukaz stává neplatným a nelze za něj požadovat náhradu. Taktéž nelze požadovat náhradu za poukaz ztracený. Jednotlivé poukazy (jejich jedinečný kód) lze uplatnit pouze jednou.
Poukazy v EUR: Vzhledem denní automatické aktualizaci kurzu CZK/EUR se může hodnota zboží v EUR změnit v období mezi objednáním poukazu a jeho využití. Proto se vždy vychází z ceny v CZK (neměnná) a prodejce ani zákazník si nebudou nárokovat rozdil v kurzech. Jinými slovy, pokud je hodnota poukazu v době jeho nákupu např. 1000Kč/40,00€, ale v době využití poukazu 1000Kč/40,15€, rozdil 0,15€ se nebude doplácet.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. července 2015.

Tyto podmínky vydává EVSELECT s.r.o.

Obrázek momentálně nedostupný
Obrázek momentálně nedostupný Pokračovat Obrázek momentálně nedostupný
EVSELECT Facebook